Skip to main content

Danh hiệu giải thưởng

“VƯỜN SINH THÁI” là thương hiệu nông nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong suốt hơn 10 năm qua. Điều đó thể hiện ở những Bằng Khen, Kỷ Niệm Chương cao quý do các Cơ Quan có thẩm quyền trao tặng

bang_khen_bo_nong_nghiep_ptnt_viet_nam-1

Bằng khen Bộ Nông nghiệp PTNT Việt Nam 2015

Bằng khen Hiệp hội Chăn nuôi Gia Cầm Việt Nam năm 2015

Bằng khen Hiệp hội Chăn nuôi Gia Cầm Việt Nam năm 2015

Bằng khen Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

Bằng khen Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

Bằng khen Hội khoa học kỹ thuật Chăn nuôi Việt Nam

Bằng khen Hội khoa học kỹ thuật Chăn nuôi Việt Nam

Bằng khen Hiệp hội Chăn nuôi Gia Cầm Việt Nam

Bằng khen Hiệp hội Chăn nuôi Gia Cầm Việt Nam

Bằng khen Bộ Nông nghiệp PTNT - Giải thưởng Bông Lúa Vàng

Bằng khen Bộ Nông nghiệp PTNT – Giải thưởng Bông Lúa Vàng

Giấy khen trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc Gia

Giấy khen trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc Gia

Giấy khen Sở công thương Thái Bình

Giấy khen Sở công thương Thái Bình

Giấy khen Sở công thương tỉnh Kiên Giang

Giấy khen Sở công thương tỉnh Kiên Giang

Trả lời

VUONSINHTHAI.COM.VN | ZALO: 0962.686.348

    Gửi lại thông tin để được
    Hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ !