Bưởi đang ra hoa có nên bón phân

Để cây bưởi ra hoa đậu trái đồng đều thì việc bón phân chăm sóc là rất cần thiết, tuy nhiên phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật

Xem thêm
Cách bón phân hợp lý cho cây trồng

Bón phân cân đối được hiểu là cung cấp cho cây trồng đúng các chất dinh dưỡng thiết yếu, đủ liều lượng, tỷ lệ thích hợp, thời gian bón hợp lý cho từng đối tượng cây trồng, đất, mùa vụ cụ thể, đảm bảo năng suất.

Xem thêm
©2020 Chế phẩm sinh học VƯỜN SINH THÁI

Gửi lại thông tin để được
Hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ !