Sản phẩm cho Trồng trọt

Các Chế phẩm sinh học dùng trong trồng trọt như:
Phân bón
Nấm đối kháng Trichoderma
Thuốc trừ sâu sinh học, trừ nấm bệnh hại
Men vi sinh EM gốc
Phân bón kích rễ
Chế phẩm ủ phân