Ủ phân

Ủ phân chuồng, phân cá, phân đỗ tương, phân bánh dầu, dịch chuối làm phân bón hữu cơ cho cây trồng