Xử lý ao nuôi

Xử lý ao nuôi là dòng chế phẩm, men vi sinh chuyên xử lý nước ao hồ nuôi tôm, cá..