Thẻ: nhà nông làm giàu

Quy trình kỹ thuật trồng măng tây làm giàu của nhà nông

Cây Măng tây thường sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiệt độ từ 15 đến 30°C. Vì vậy bà con có thể gieo trồng vào 2 thời vụ. Gieo cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 để trồng tháng 2, tháng 3 và gieo cuối tháng 2 đến tháng 4 để trồng từ tháng 4 đến tháng 6 dương lịch.

Xem thêm
©2020 Chế phẩm sinh học VƯỜN SINH THÁI

Gửi lại thông tin để được
Hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ !