Thẻ: cây có múi

Kinh nghiệm chăm sóc bưởi sai hoa, đậu nhiều quả

Bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng… là những giống bưởi đặc sản có giá trị kinh tế cao. Các giống bưởi này thường ra hoa, đậu quả vào thời điểm giá rét và mưa phùn ( cuối tháng 1, đầu tháng 2 dương lịch) nên ảnh hưởng xấu tới quá trình thụ phấn.

Xem thêm
Biện pháp hạn chế phát triển lộc đông trên bưởi Diễn (cây ăn quả có múi)

Muốn cây phân hóa mầm hoa đúng thời điểm bà con cần tác động các biện pháp kỹ thuật với mục đích hãm lộc đông, bởi nếu để lộc đông phát sinh, phát triển mạnh thì khả năng phân hóa mầm hoa gần như không xảy ra, cây sẽ tập trung phát triển lộc cành (lộc đông, lộc dinh dưỡng).

Xem thêm
  • 1
  • 2
©2020 Chế phẩm sinh học VƯỜN SINH THÁI

Gửi lại thông tin để được
Hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ !