Phân bón lá sinh học VƯỜN SINH THÁI

Phân bón lá sinh học VƯỜN SINH THÁI giúp cây trồng tăng tỷ lệ ra hoa đậu trái. Rễ khỏe. Cành chắc. Đọt bung mạnh. Mã quả sáng đẹp, ngọt mát tự nhiên. Tăng sức đề kháng, hạn chế sâu bệnh hại. Giảm thiểu lượng dùng thuốc BVTV và phân bón hóa học.

Xem thêm
Báo Thế giới Gia cầm: “Nuôi heo an toàn sinh học”

Tạp chí của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam đã đưa tin về nuôi heo an toàn sinh học và việc ứng dụng Chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái là 1 hướng đi chăn nuôi bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Xem thêm
©2020 Chế phẩm sinh học VƯỜN SINH THÁI

Gửi lại thông tin để được
Hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ !